Samling og felles tenkning rundt Invest in

Opprettet 19. desember 2016, kl 9:50 av Tone HartvedtInvest in Bergen har et godt samarbeid med Invest in Norway, som er en del av Innovasjon Norge. I januar samles «landslaget» for oppdatering og diskusjon rundt strategisk satsing i 2017.

Invest in Bergen er Invest in Norway sin regionale partner. Målet for Invest in-initiativene er å få flere bedrifter og flere investeringer i Norge og i Bergensregionen. Dette fokuset har Invest in Bergen hver eneste dag.

Invest in Norway og Invest in Bergen

Invest i Norway med sine regionale partnere legger til grunn en arbeidsdeling der Invest in Norway skal ha de nødvendige ressurser til å promotere Norge som riktig land å etablere bedrifter og arbeidsplasser i mens de regionale partnerne, herunder Invest in Bergen, følger opp «leads» fra Invest in Norway.

De ulike regionene har sine ulike komparative fortrinn. Det gjør enkelte regioner mer aktuell for noen næringsetableringer enn andre. For «Ocean Industries» generelt og sjømatsektoren spesielt er vår region i mange tilfeller førsteprioritet.

 
 
Oppdatering og erfaringsutveksling

Målet med møtet i januar er gjensidig oppdatering og erfaringsutveksling. Noen av punktene på agendaene er:

  • Oppdatering på datasentersatsingen
  • Annen bruk av fornybar kraft som hydrogenproduksjon og batteriutvikling
  • Invest in Norway i Bayern
  • Japansk storkonsern i Bergen og den marine klyngen. Orientering av Invest in Bergen
  • Videre satsing i 2017


Vidar Totland og Tone Hartvedt som utgjør Invest in Bergen og som representerer hele Hordaland fylke i denne satsingen, ser frem til å få til godt samarbeid og smarte satsinger også i 2017.

Felles Norge-branding

Innovasjon Norge har tatt initiativ til et nytt branding-prosjekt som skal bygge merkevaren Norge ikke bare som turistdestinasjon, men også et sted å drive næringsvirksomhet og etablere seg i for internasjonale selskap. Også dette bli del av møtet i januar.  

 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune