First we take Manhattan…

mote_med_invest_in_norway_jan_2017_2_
Opprettet 26. januar 2017, kl 15:27Eller tar vi først Berlin? Eller kanskje Beijing? I midten av januar var mange norske regioner samlet hos Invest in Norway for å samsnakke om hvordan jobbe sammen for å få flere utenlandske bedrifter til å etablere seg i Norge og få flere utenlandske investorer hit.

Invest in Norway er en del av Innovasjon Norge, og en viktig samarbeidspartner for Invest in Bergen. Enten det handler om å reise ut i verden for å skape interesse for å investere i Norge eller det handler om å ta imot henvendelser som kommer inn.

– Vi møtte kolleger fra Trondheim, Stavanger, Haugesund, Oslo, Agder, Ringerike og fra Grenland. Det var nyttig å få vite mer om hvilke saker de er særlig opptatt av og hvordan de jobber, og ikke minst diskutere hva vi kan gjøre sammen. Vi må nok etter hvert også vurdere om vi skal reise ut for å markedsføre regionen, mener Tone Hartvedt i Invest in Bergen.

Invest in Norway får mange henvendelser fra utenlandske investorer og fra utenlandske selskap som ønsker å etablere seg eller investerer her hos oss. Invest in Bergen får videresendt en del henvendelser derfra. Dessuten er Invest in Norway litt mer ute i verden enn Invest in Bergen.

– Da er det viktig at Invest in Norway kjenner vår region og kan sende de riktige henvendelsene hit, påpeker Hartvedt.

Datasenter til Bergensregionen

­–­ Spesielt når det gjelder en mulig etablering av ett eller flere datasentre i vår region, har vi fått mye god kunnskaps- og god erfaringsoverføring fra Invest in Norway. De har opparbeidet seg god kompetanse på dette området, sier Vidar Totland. Erfaring og samarbeide på tvers av regiongrensene for å utvikle annen kraftintensiv industri kan også være samarbeidsområder fremover.

UD en viktig samarbeidspartner

Også UDs ansvarlige for kontakten med Utenriksdepartementets utekontor Helle Klem, var med på møtet for å lytte til hva UD kan bidra med overfor regionene.

– Vi ønsker å vite om det er spesielle utenriksstasjoner som er særlig interessante for dere, og hvordan vi kan samarbeide enda bedre med hele Norge. Vi ønsker jo også å lære mer om næringslivet i de enkelte regionene i Norge, sa Klem på møtet.Klem var også positiv til vårt initiativ til å ta kontakt med de lokale konsulatene i Bergensregionen som et ledd i en slik strategi.

Pioner, bærekraft og teknologi = Norge

Innovasjon Norge har også satt i gang arbeidet med merkevaren Norge. Dette er et stort og langsiktig prosjekt som skal være med å promotere norsk næringsliv og reiseliv. Å komme fra et land som er kjent for noe betyr noe og skaper mer tillit hos dem man handler med.

– Bare tenk på «Swiss made», minner prosjektleder Oscar Kipperberg om. Nasjonale brands gir det enkelte land merverdi. Erfaring viser også at land som er en merkevare har komparative fortrinn og vil i det lange løp skaffe flere investeringer til landet. Han påpeker også at det er nødvendig å være kjent for å bli valgt, noe merkevareprosjektet kan være med å bidra til.

Regelmessige møter

Gjengen som var i Oslo for å diskutere videre samarbeid var oppsatt på at dette nettverket må brukes og videreutvikles.

– Dette er et nyttig og godt nettverk for det videre arbeidet med Invest in Bergen, så vi ser frem til flere gode innspill og diskusjoner her, sier Hartvedt

 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune