forside_bilde_web_brb_samhandling
 

Business Region Bergen

Visjon for selskapet

Business Region Bergen skal være drivkraft for kompetansebasert næringsutvikling i Bergensregionen.

Formål

Selskapets formål er å drive regional næringsutvikling, etablerertjeneste, profilering og markedsføring og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette, herunder å ha et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet skal ikke dele ut utbytte.

Virksomhetsidé

Business Region Bergen skal være et felles strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene.

Business Region Bergen skal bidra til virksomhetsetableringer i Bergensregionen. Gjennom aktiv markedsføring og administrativ støtte skal Business Region Bergen hjelpe virksomheter som har tilhold utenfor Bergensregionen til å etablere seg i regionen.

Etablerersentret skal være et kompetansesenter som ved gjennomføring av kurs og veiledning, bidrar til at gründere og etablerere starter egne bedrifter.

Business Region Bergen skal bidra til økt attraktivitet for regionen gjennom å drive aktivt omdømmearbeid på vegne av regionen. Samtidig skal selskapet bidra gjennom utstrakt dialog med eierkommunene, å tilrettelegge for at offentlig sektor til enhver tid arbeider for å forbedre sitt tjeneste- og servicenivå overfor næringslivet.

Business Region Bergen har redaktøransvaret for www.regionbergen.no

Eiere

Følgende kommuner er eiere av Business Region Bergen AS: Bergen, Øygarden, Fjell, Sund, Austevoll, Stord, Os, Samnanger, Fusa, Vaksdal, Tysnes og VossRegionrådet for Nordhordland IKS og Hordaland fylkeskommune.
 
 

 
> Ingen fremtidige aktiviteter
 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune