Lyntog langs kysten skaper mest verdier

Opprettet 29. november 2011, kl 11:52 av Tone Hartvedt– Det er viktig og riktig at Jernbaneverket har utredet høyhastighetstog langs kysten mellom Bergen og Stavanger. Nå må utredningen følges opp og tas med i det videre arbeidet og inn mot neste NTP. Vi har jobbet for å få utredet en intercity-forbindelse mellom de to byene, det vil si lyntog med avganger hvert 20 minutt.

Det sier administrerende direktør Asbjørn Algrøy i Business Region Bergen i forbindelse med presentasjonen av Jernbaneverkets høyhastighetsutredning som ble lagt frem i dag. Det utredes to alternativer mellom Bergen og Stavanger – ett alternativ om Røldal med stopp i Haugesund, og ett som går langs kysten og med stopp både i Haugesund og på Stord.

– Vi mener at et nytt lyntog må gå langs kysten og at det er helt nødvendig å ha med Stord. Kan vi få bundet sammen Vestlands-kysten på en langt bedre måte enn tilfellet er i dag, så ligger det et stort verdiskapingspotensial som kommer hele Norge til gode. Det er derfor gledelig at vi har fått gjennomslag for løsningen om Stord. 

Intercity?
Business Region Bergen og Bergen Næringsråd har fått utredet mulighetene for en intercity-forbindelse mellom Bergen og Stavanger. Rapporten konkluderer med at det er først med en intercity-forbindelse at vestlandsregionen bindes sammen til en bolig- og arbeidsmarkedsregion. En ny sammenhengende region kommer hele nasjonen til gode ved at det sikrer både ytterligere verdiskaping og gir grunnlag for flere arbeidsplasser. Rapporten kan lastes ned fra våre nettsider brb.no, Publikasjoner.

I utredningen fra Jernbaneverket foreslås det opp til åtte daglige avganger mellom de to store vestlandsbyene, med stopp både i Haugesund og på Stord. Business Region Bergen har ønsket at Jernbaneverket skulle utrede en intercity-forbindelse langs kysten mellom Bergen og Stavanger. Det betyr avganger gjerne hvert 20 minutt. Det er først med denne type hyppige avganger regionen blir en bolig- og arbeidsmarkedsregion.

– Men med et utgangspunkt på åtte dagelige avganger, regner vi med at frekvensen kan økes og at målet er å nærme seg et intercity-konsept. Vi merker oss også at utredningen anbefaler at en lyntoglinje langs kysten bør utredes sammen med Statens vegvesen som nå er i gang med utredning av en fergefri kyststamvei E 39 langs samme strekning.  

 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune