Her finner du nøkkeltall for hver av kommunene

I menyen til venstre finner du oversikt over de ulike årene du kan du hente ut tallmateriell om de prioriterte næringene i den enkelte kommune.

Dette er tall fra virksomhetenes årsrapporte og det som meldes inn til Brønnøysundregistrene.

Presentasjoner

Vi har satt tallene inn i presentasjoner som presenterer Bergensregionens næringsliv og som kort forteller om noe av regionens forsknings- og utviklingsmiljøene. Her finner du Fakta om regionen.

Nøkkeltallrapport

Her laster du ned hele Nøkkeltallrapporten.

Her finner du lenke til verdiskaping, antalle ansatte også videre for den enkelte kommune i Bergensregionen.

 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune