Fakta om næringsliv i Bergensregionen

Her finner du nyttige faktaopplysninger om næringslivet i Bergensregionen:

  • Ferdige presentasjoner av næringslivet i regionen inkludert eksporttall, klare til bruk
  • Fakta om de prioriterte næringene i din kommune
  • Rapport som går mer i detalj om de enkelte næringene og utviklingen det siste året.

 

Ferdige presentasjoner

Tall for omsetning, verdisakping, antall bedrifter osv er samlet i disse presentasjonene. I tillegg finner du noen ekstra opplysninger i notatfeltet under hvert lysark om næringslivet i regionen. 

Du velger selv om du har behov for en pdf eller en powerpoint. I presentasjonen finner du nøkkeltallene for de næringene som er prioritert i Strategisk næringsplan, og som er kjernen i regionens næringsliv. Dette er også næringer regjeringen har prioritert som viktige i Norge. Presentasjonene er laget på bokmål, nynorsk og engelsk.  

Materialet er oppdatert i februar 2014.

Bokmål
Næringsliv i Bergensregione (powerpoint)

Næringsliv i Bergensregionen (pdf)
 

Nynorsk
Næringsliv i Bergensregione (powerpoint)

Næringsliv i Bergensregionen (pdf)


Engelsk (English)

Business in the Bergen Region (powerpoint )

Buisness in the Bergen Region (pdf) 

 

Fakta om de prioriterte næringene i din kommune
Følg denne lenken for å komme til en egen side hvor du selv finner tallene for din kommune for de enkelte næringene. Tall for 2012, de foreløpig siste regnskapstallene som foreligger.
 

Rapport om de enkelte næringene

Er du interessert i mer inngående informasjon om tall og fakta om regionen kan rapporten Nøkkeltall for Bergensregionen lastes ned.

 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune