forside_bilde_web_brb_verdiar
 

Fiskeri- og oppdrettsnæringen

Den marine klyngen i Bergensregionen hadde i 2012 en samlet omsetning på 27,6 mrd kroner som gir en verdiskaping på 3,3 mrd. Det er særlig innenfor salg og oppdrett at en finner de marine virksomhetene som gir størst omsetning. Havbruk og foredling er viktige næringer med hensyn på sysselsetning og fiskeri innenfor regional verdiskaping.  
 
Bergensregionen har lange tradisjoner innen høsting og produksjon av sjømat, og regionen har en dominerende posisjon innenfor fiske, produksjon, foredling og salg av sjømat til det globale sjømatmarkedet.
 

Betydelig omsetning
Norge er verdens største produsent av atlantisk laks og ørret, og Vestlandet står for 44 prosent av Norges totale havbruksproduksjon, og Hordaland for 17 prosent. 

 
Hele verdikjeden på plass
Regionen har nasjonalt tunge industriaktører i alle deler av verdikjeden innen oppdrett: avl, yngel, settefisk, matfisk, foredling, eksport, utstyrsleverandører og en sterk leverandørindustri innen fôr, flytende konstruksjoner, nøter, fiskehelse og innen marin industriell bioteknologi. Fiskerinæringen er en sektor som har gjennomgått store strukturelle endringer med mange banebrytende teknologiske innovasjoner. Havbruksnæringen er i dag en meget innovativ næring som leder utviklingen innenfor mer effektive og mer bærekraftige produksjonsmetoder. 
 
Forvaltning
Hele fiskeriforvaltningen er også på plass i Bergensregionen. Her finner vi sentrale aktører som Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og NIFES.
 
Verdensledende selskap
Regionen har i dag flere av verdens ledende marine innovasjonsselskaper (fôr, havbruk, ingrediens, foredling, teknologi, fiskebåter) som investerer årlig for flere hundre millioner kroner i marin forskning, utvikling og innovasjon og er blant de mest profesjonelle og kunnskapsintensive selskapene i verden.
 
Bergensregionen huser flere av Norges mest innovative og internasjonalt ledende sjømatselskaper, Lerøy Seafood Group, Marine Harvest, Grieg Seafood, Salmon Group, Austevoll Seafood, Lie Gruppen og OCEA er blant disse.
 
Innovasjon og forskning i den marine verdikjeden er i verdensklasse. Lerøy Seafood Group og Marine Harvest har vært sentral i markedsutviklingen av den generelle ferskfiskomsetningen fra Norge til Europa, USA og Japan gjennom en årrekke. Dette har resultert i at norsk sjømat i dag er en meget ettertraktet matvare verden rundt. 
 
Bergen marine forskningsklynge
Bergen marine forskningsklynge er i dag Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljø og danner et kvalitetssenter for marin forskning globalt. Regionens forskningsklynge har en størrelse, faglig bredde og kvalitet som gjør den til et senter innenfor marin forskning og utdanning i Europa. Nesten 60 prosent av Norges totale marine FoU-virksomhet i 2009 fant sted i Bergen. Blant instituttene er det spesielt Havforskningsinstituttet, men og store miljøer som NIFES, Uni Research og deler av Nofima som bidrar til landsdelens dominerende posisjon. 
 
Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet. Regionen har til sammen Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljø som til sammen skaper en svært lønnsom og innovativ sjømatnæring. Bergen marine forskingsklynge har samlet over 1000 av Norges marine forskere og sterke marine forskningsmiljøer for å være et kvalitetssenter for marin forskning globalt.  
 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune