forside_bilde_web_brb_commitment
 

Havnæringene er kjernen

Havnæringene er de sterkeste næringene i Bergensregionen. Kombinasjonen mellom regionens rike naturressurser og sterke kompetansemiljøer danner grunnlaget for dette.

Energi- og subseanæringene sammen med de marine, maritime og maritime clean tech-næringene utnytter regionens nærhet til kyst og havets ressurser som bærebjelke for næringsvirksomhet.

Regionen har med sitt rike kyst- og fjordlandskap også en unik posisjon i internasjonalt reiseliv.

Sterke tilhørende kompetansemiljøer med forskning og teknologiutvikling har resultert i kunnskapsbasert verdiskaping utover råvareverdien særlig innen olje og gass, sjømat og kraftproduksjon.

Havnæringene er de største

Innen maritim, marin og subsea- og energinæringene har regionen den klart sterkeste nasjonale posisjonen. Disse aktørene har også en betydelig internasjonal operasjonell virksomhet og internasjonal markedseksponering.

 • Innenfor energisektoren har Bergensregionen og Hordaland en stor konsentrasjon av selskaper og kompetanse særlig knyttet til drift og vedlikehold av olje- og gassfelter – flere med internasjonale operasjoner og eksportvolumer med global betydning.
   
 • Med basis i norsk sokkel har subsea-feltet i regionen utviklet en fremtidsrettet næring med en internasjonal posisjon.
   
 • Marin næring er en betydelig norsk eksportnæring som har en unik internasjonal posisjon gjennom at en rekke sentrale globale aktører har hovedkontor i regionen samt et betydelig og godt posisjonert forsknings- og forvaltningsmiljø.
   
 • Bergensregionen er en av de ledende regionene for maritim næring i Norden, og består av aktører i hele verdikjeden fra rederier, verft, samt tjeneste- og utstyrsleverandører.
   
 • En unik attraksjon som Vestlandets fjordlandskap, har ennå ikke en klar nasjonal posisjon verdiskapingsmessig. Imidlertid er det vestnorske kyst- og fjordlandskapet godt posisjonert markedsmessig på den nasjonale og internasjonale arena.
   
 • Næringene finans, media, helse og kunnskapstjenester er store i forhold til folketall, sett i et nasjonalt perspektiv. Bergen fremstår som Vestlandets ledende sentrum innenfor alle disse næringene. 
 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune