Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan gir felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling i Bergensregionen. Den samlede planen er også et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i fellesskap skaper vekst og utvikling.

Business Region Bergen har på vegne av eierkommunene, vært ansvarlig for å utarbeide begge de to planene som foreløpig foreligger. 

I Strategisk næringsplan 2015-2020 er det utarbeidet en egen trykksak med Tiltak. Tiltakene gjelder for 2015-2016. Det er lagt opp til at oppdaterte tiltak kommer i 2017. 

Last ned Strategisk næringsplan i menyen til venstre. 

 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune