ccb-base-panoramic-222-338889_500
 

Olje, gass, energi

Bergensregionen har en sentral rolle i energinæringen nasjonalt og internasjonalt. I mer enn 40 år har lokale bedrifter bygget opp unik kompetanse som plasserer miljøene blant de beste i verden, blant annet innen subsea. Næringen har tett samarbeid med maritim næring. Mange leverer produkter og tjenester til begge næringene.

 


Antall sysselsatte: 32 000

Verdiskaping: 40 000 000 000

Verdiskaping pr. ansatt: 1 250 000

Vekst 2004-12: 92 %


 

Kompetansen knytter seg i første rekke til produksjon, drift og vedlikehold av installasjoner på land, offshore og på havbunnen. Regionen har spesielt sterk kompetanse innenfor undervannsteknologi – subsea – inklusive prosessutstyr for behandling av olje og gass på havbunnen, operasjoner av fartøy og flytende boreenheter, økt oljeutvinning, instrumentering og havmiljø.

"Bedrifter i Bergensregionen har bygget opp
unik kompetanse innen olje og gass. 
Miljøene er blant de beste i verden." 

 

Ilandføring av olje og gass

Hordaland er Norges største ilandføringsfylke. Olje og gass skal ilandføres på Mongstad, Sture og Kollsnes også de neste femti årene. Baseaktiviteten i regionen er voksende og CCB-basen og Mongstad-basen vil ytterligere spesialiseres innen henholdsvis subsea og forsyning.

Etterspørselen etter tjenester knyttet til service og oppgradering av undervanns produksjonsutstyr har vokst betydelig de siste årene og denne veksten ser ut til å fortsette de nærmeste årene. Dette gir også ringvirkninger i regionen forøvrig. Ågotnes er verdens største base for vedlikehold og service av undervannsutstyr. I Sunnhordland har fabrikasjonsmiljøet i mange år vært en viktig leverandør av nybygg på norsk sokkel.

De maritime tradisjonene i regionen er også sterke med flere ledende offshorerederier og riggoperatører.

Syklisk næring

Næringen er syklisk ved at aktivitetsnivået har variert til dels betydelig i ulike tidsrom og som oftest styrt av utviklingen i oljeprisen. Industrien både i Norge og internasjonalt har opplevd en betydelig kostnadsøkning de siste årene og dette har ledet frem til at både olje- og gasselskapene samt leverandørindustrien er nødt til å finne nye løsninger som reduserer kostnadene.

 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune