forside_bilde_web_brb_power
 

Stor maritim næring

Bergensregionen har et bredt og omfattende maritimt næringsliv som hevder seg på verdensbasis. Regionen er kjent for internasjonal shipping og er et senter for maritim industri og havnen er en av Europas største.
 
Maritimt Forum Bergensregionen jobber for å styrke og synliggjøre skipsfart og maritim industri i Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane.

 
Maritim klynge har en viktig posisjon i Bergensregionen. Det gjenspeiles i den betydelige økonomiske aktiviteten og antall ansatte. Rederier og skipsverft utgjør de naturlige kjernevirksomhetene i klyngen. I likhet med energiklyngen, er det verdensledende utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører i regionen, som kompletterer den maritime klyngen.
 
Stor på omsetning og verdiskaping
I Bergensregionen hadde den maritime næringsklyngen en omsetning på over 60.7 milliarder kroner og en verdiskaping på vel 12,7 milliarder kroner i 2012, begge høyere enn i 2011. Driftsresultatet i 2012 var 3,4 milliarder kroner. I 2012 var det i alt 12 918 personer ansatt i klyngen fordelt på 1104 foretak. 
 
Den maritime næring i Bergen og Hordaland er den nest største næringen i regionen, bare olje og gass er større. Bergen er kjent som et internasjonalt driftssenter innen shipping, regionen har stor verftsaktivitet, høyteknologiske leverandørbedrifter og verdensledende tjenesteyting. Bare i Bergen er det hele 40 rederier som seiler utenlands.
 
Byen er verdensledende innenfor transport av kjemikalier, og her er rederiet Odfjell SE størst i verden. Bergen Group, som er et av de største verftene i Europa, ligger sentralt plassert i regionen. Flere av leverandørbedriftene er blitt verdensledende innen skipsindustrien. Selskapet TTS Marine AS leverer utstyr som brukes om bord på skipene, og de har blant annet gjort stor suksess i Kina. Også innenfor sjøforsikring og finansiering er Norge og Bergen i verdenstoppen.
 
Sjøforsvaret
Sjøforsvaret er en viktig del av det maritime Norge, og hovedkvarteret ligger i Bergen. Sjøforsvaret og den sivile maritime næringen jobber tett sammen innenfor flere områder. Sjøforsvaret kjøper utstyr og tjenester i området for over 600 millioner kroner årlig.
 

Maritim næring på fremmarsj
Den maritime næringen i Bergensregionen har hatt en positiv utvikling i perioden fra 2008 og frem til 2012, men med noen sykliske svingninger. Årsresultatene har årlig vært redusert for næringen, men er på vei opp igjen i 2012. Den viktigste årsaken til dette var at noen store aktører som Odfjell ASA og Norship AS forbedret resultatene sine vesentlig fra 2011 til 2012.

Flere av de store virksomhetene i maritim næring, som for eksempel Bergen Engines har økt antall ansatte med 132 personer fra 2011 til 2012. Verdiskapingen for maritim næring var på 21,2 mrd kroner i 2012.

Næringen består av en komplett klynge som jobber tett sammen. Maritim næring jobber også tett sammen med olje- og gassektoren, og Norge har verdens nest største flåte innen offshoreskip.

 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune