forside_bilde_web_brb_creativity
 

Media og kulturbasert næringsliv

Bergensregionen er en ledende region innen media, film, musikk og design. Den overordnede felles målsettingen for næringen er å bli  anerkjent for sin evne til nyskaping, innovasjon og samarbeid på tvers av fagområder i Norden.
 


Design Region Bergen arrangerer Raff Designuke. Her er mer om Raff Designuke 2014. #raffdesignuke

 


Medie- og kulturnæringene er fremtidsrettede næringer med betydelig vekstpotensial. Antall virksomheter er økende, og omfatter en rekke kompetanseområder. Medieteknologi og innholdsproduksjon tas i bruk på alle næringsfelt, også innen olje, gass, marin, maritim, opplevelse og reiseliv.

 
Bergensregionen har verdensledende selskap, blant annet Vizrt og Bach Technologies, og en spennende mulighet for videre vekst gjennom opprettelsen av Arena-prosjekt MediArena.
 
TV2 har vært sentral
TV2 har vært og er et knutepunkt for å utvikle nyskapende virksomheter både fra egen organisasjon og i samspill med andre. Det er derfor svært viktig å beholde TV2s hovedkontor i Bergen. Det er positivt at Media Norge også har lagt sitt hovedkontor til Bergen.
 
Det er godt samsvar mellom regionens kompetansemiljø og kulturbaserte næringer. De kreative næringene har sterk tradisjon for å jobbe internasjonalt, og representerer således en svært utadvendt bransje med store faglige nettverk.
 
Nordiske Mediedager
Hvert år arrangeres Nordiske Mediedager i Bergen. Konferansen samler 1 500 deltakere, og er den største og viktigste møteplassen for media i Norge. Gullruten arrangeres årlig i tilknytning til Nordiske Mediedager.
 
Flere musikkbølger
Styrkene i musikkbransjen ligger i en markant fellesskapsfølelse, med sterkt samhold og samarbeidet. Dette er i stor grad årsaken til at musikkbransjen i Bergen har markert seg sterkt internasjonalt. Det er viktig å legge til rette for og videreutvikle samarbeidsarenaene.
 
MediArena
Arenaprosjektet MediArena er et godt eksempel på hvordan deler av næringene kan utvikle seg i fremtiden. MediArena skal bidra til å videreutvikle næringsmiljøets samarbeidsrelasjoner, kollektive kompetanse og gjennomføringsevne på en måte som vil gi økt innovasjon, verdiskaping og vekst. Lignende prosjekter for musikkbransjen har vist seg å gi gode resultater både lokalt, nasjonalt og internasjonalt innen samarbeid, vekst, kollektiv kompetanse og oppmerksomhet.
 
For å få suksess med å skape sterkere merkevarer fra regionen må designmiljøet i større grad tydeliggjøres og nyttegjøres på strategisk nivå hos regionens næringsliv. På den måten kan vi få avkastning av den innovasjons- og entreprenørskapsånden som preger regionen.
 
Regionen har stort potensial for å trekke utenlandske filmproduksjoner til regionen. For å lykkes i konkurransen må filmnæringen få de samme rammebetingelser og insentivordninger som andre konkurrerende filmdestinasjoner i Europa og verden forøvrig.
 
Fremtidsutsikter
For å skape ytterligere vekst er det nødvendig med målrettede og forutsigbare offentlige støtteordninger, samt å styrke samspillet mellom offentlige støtteordninger og privat investeringskapital. Bedring av selskapenes forretningsdrift, og tilrettelegging for samlokalisering og i noen tilfeller sammenslåing av selskaper, vil skape sterkere og mer levedyktige strukturer i næringen.
 
Fortsatt positiv utviklingen av næringene fordrer utstrakt samarbeid med FoU-miljøene og utdanningsmiljøene i regionen. Rask realisering av nybygg for Kunsthøgskolen i Bergen er vesentlig for videre utvikling av næringen.
 
Nyttige lenker for mer informasjon om miljøet:
 
 
 
 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune