Styringsgruppen på plass

Opprettet 25. januar 2017, kl 11:23 av Tone HartvedtDen første interimstyringsgruppen for Invest in Bergen er nå på plass. Det ble klart etter at gruppen som ble satt ned etter dialogmøtet i november, hadde sitt første møte i januar.

Her er styringsgruppen som deltok på det første møtet: Fra venstre er Arthur Arnesen (Hordaland fylkeskommune), Harm-Christian Tolden (Begen kommune), Børge Haugetun (Øygarden kommune og Region Vest), Karstein Totland (Masfjorden kommune og Nordhordland), Jon Larsgård (Jondal kommune og Hardanger) sammen med Tone Hartvedt og Vidar Totland fra Invest in Bergen. 

Gruppen som ble satt ned etter Hordaland fylkeskommunes dialogmøte i november i fjor, skulle enes om hvordan de to viktigste oppgavene fra Business Region Bergen skulle videreføres, nemlig Etablerersenteret og Invest in Bergen.

Videreføring av Invest in Bergen

Januarmøtet hadde som ambisjon å blir enige om videreføringen av Invest in Bergen. Sentrale tema som var oppe til diskusjon var styringsgruppens sammensetning, styringsgruppens mandat, organiseringen og det videre arbeidet med Invest in Bergen. Det ble også orientert om arbeidet som har vært gjort av Hordaland fylkeskommune for å få Invest in Bergen på plass i fylkeskommunen, som nå stort sett er fullført.

Gruppen tok på seg oppgaven med å fungere som interimstyringsgruppe for Invest in Bergen i hvert fall frem til første Eiermøte, som har 9. juni som tentativ dato.

Dette er interimstyringsgruppens sammensetning:

Bård Sandal, leder (Hordaland fylkeskommune)
Julie Andersland (Bergen)
Karstein Totland (Nordhordland)
Børge Haugetun (Region Vest)
Jon Larsgård (Hardanger)

Nå har også Os-ordfører Marie Elisabeth Lunde Bruarøy takket ja til å sitte i styringsgruppen. 

Det var et ønske å supplere gruppen med ytterligere en representant fra Sunnhordland.

Flere bedrifter til hele Hordaland

Invest in Bergen presenterte også innsatsområder siste halvår 2016. Prosjektets hovedfokus er å få flere bedrifter til å etablere seg i Bergensregionen og i Hordaland.

For å nå det ambisiøse målet, arbeider de to ansatte Vidar Totland og Tone Hartvedt, langs følgende hovedinnsatsområder:

  • Markedsføring og profilering av regionen.
  • Aktivt salg gjennom Invest in Norway – en del av innovasjon Norge – og aktiv bruk av digitale plattformer og andre aktiviteter.
  • På stedet-service – ta godt imot dem som kommer hit og ønsker å etablere seg i Bergensregionen.
  • Næringsvennlig offentlig sektor, hvordan kommunene må tilrettelegge for å få flere bedriftsetableringer. Her er nye næringsarealer avgjørende. Invest in Bergens erfaring er at regionen ikke har nok næringsarealer med «riktig» plassering, og at kommunene har et stykke vei å gå i sine overordnede planprosesser for å sikre dette. 
 

 
 
 

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | OsFusa  | SamnangerAustevoll  | Tysnes | Stord | Vaksdal | Voss
Osterøy | Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune